Knjigoveška platna

• Polivinil, PU i „pravo platno“.

• Knjigoveška platna Brillianta van Heek – pravo platno  (rola 1,35 x 100 m)

• Knjigoveška platna Vivella SYNT3 – Termoreaktivno platno  (rola 1,40 x 160 m)

Konci za strojno šivanje „American&Efird“

• Serija Perma Core 75/10.000 – sastav 100% PES

• Serija Perma Spun 75/10.000 – sastav 100% PES

• Serija FILAN 40 – 60 – 80 – bijeli i u bojama

Knjigoveška žica ''Erdmann''

• Žica za klamanje br. 19 – br. 26                         *debljina 0,50 – 1,05 mm

• Žica za klamanje br. 24 i br. 26 – JUMBO          *debljine 0,50 mm

• Žica za klamanje Flat 2,5 x 0,5 – plosnata žica za kartonažu

Ostalo za knjigoveštvo

KAPITAL traka – 12 mm, bijela i u bojama

• POKAZNA traka – razdjelna traka 4 mm, u raznim bojama