Knjigoveška platna

• Polivinil, PU i „pravo platno“.

• Knjigoveška platna Brillianta van Heek – pravo platno

• Knjigoveška platna Vivella SYNT3 – Termoreaktivno platno

Konci za strojno šivanje „American&Efird“

• Serija Perma Core – sastav 100% PES

• Serija Perma Spun – sastav 100% PES

• Serija FILAN – bijeli i u bojama

Knjigoveška žica ''Erdmann''

• Žica za klamanje br. 19 – br. 26

• Žica za klamanje br. 24 i br. 26 – JUMBO

• Žica za klamanje Flat 2,5 x 0,5 – plosnata žica za kartonažu

Ostalo za knjigoveštvo

KAPITAL traka – 12 mm, bijela i u bojama

• POKAZNA traka  4 mm, razdjelna traka u raznim bojama