Blog-Img
PROBLEM MOGUĆI UZROK PRIJEDLOG RJEŠENJA
Boja se pojavljuje na slobodnim površinama

1. Premalo otopine za vlaž.
2. Preslabi pritisak između
    ploče i valjka za vlaženje
3. Prljavi valjci
4. Pogrešna pH vrijednost
5. Oksidacija ploče

1. Povećati brzinu dotoka vode
2. Povećati pritisak između ploče
    i valjka za vlaženje
3. Očistiti valjke
4. Provjeriti i korigirati pH otopine
5. Očistiti i gumirati ploču

Jednoličan svijetli ton preko cijeloga arka 1. Prljavi valjci
2. Preniska pH vrijednost
3. Boja se razgrađuje u
   otopini unatoč točnoj
   pH vrijednosti

1. Očistiti valjke
2. Provjeriti i korigirati pH otopine
3. Obavezno obavijestiti
   proizvođača boje

Rasterske točkice se zapunjavaju bojom

1. Boja je preljepljiva

2. Preveliki nanos boje

1. Smanjiti ljepljivost boje:
    dodati lak ili C-315 opti print
2. Smanjiti nanos boje,
    maknuti višak boje sa valjaka
Boja se skuplja na offsetnoj gumi

1. Boja je preljepljiva

2. pH otopine nije dobar

1. Smanjiti ljepljivost boje:
    dodati lak ili C-315 opti print
2. Provjeriti i ispraviti pH otopine

Boja se sa arka prenosi na poleđinu drugoga arka na izlagaćem dijelu stroja 

1. Prevelik nanos boje
2. Boji nedostaje sušila

3. Statički elektr. na papiru
4. Premazni papiri sporije
    apsorbiraju boju
5. pH vrijednost preniska

1. Smanjiti nanos boje
2. Koristiti ispravnu boju
    ili dodati boji sušilo
3. Eliminirati statički elektricitet
4. Upotrijebiti anti-set off sprej

5. Provjeriti i korigirati pH otopine

Čestice boje ili papira lijepe se na ploču

1. Boja je preljepljiva,
   čupa vlakna papira u tisku
2. Papir ima “dlačice"
    na površini
3. Papir ima loši premaz

1. Smanjiti ljepljivost boje
    dodavanjem laka
2. Koristiti papir bolje kvalitete

3. Koristiti papir bolje kvalitete

Boja pada sa valjaka pri velikim brzinama tiska

1. Na otisku se vide točkice,
   viskoznost boje je preniska
2. Na otisku se vide linije,
    previsoka viskoznost boje

3. Previše boje
4. Valjci su potrošeni
    ili loše podešeni

1. Upotrijebiti boju
    veće viskoznosti
2. Upotrijebite boju manje
    viskoznosti ili smanjite
    viskoznost dodavanjem laka
3. Smanjite dotok boje
4. Provjerite stanje i
    postavke valjaka

Otisak je presvijetao

1. Preslab pritisak između
    valjaka za nanos boje
    i tiskovnoga cilindra
2. Prevelik nanos otopine
3. Preslabi nanos boje

1. Podesiti pritisak između
    valjka za nanos boje
    i tiskovnog cilindra
2. Smanjiti nanos otopine
3. Povećati nanos boje

Boja se skida sa arka nakon sušenja u daljnjim doradnim procesima Papir je apsorbirao vezivo iz
boje, ostavivši pigment u
praškastom obliku na
površini papira

Koristite viskozniju boju
ili manje upojni papir,
te brže djelujuće sušilo

Boja prodire u papir Viskoznost boje je preniska Upotrijebiti boju veće viskoznosti
Na otisku se vide male bijele točkice

1. Djelići osušene boje na
    valjcima
2. Djelići vlakanaca papira
    među arcima
3. Boja je preljepljiva
4. Ispadaju vlakna od
    navlake za višer
5. Napuknuti valjci ili guma
6. U boji se nalaze čestice
    anti-setoff spreja u boji
7. Prašina na valjcima za
    nanos boje

1. Paziti da u bojaniku nije
    djelomično osušena boja
2. Provjetriti papir prije tiska

3. Razrijediti boju lakom
4. Promijeniti istrošene navlake
    za višer
5. Provjeriti stanje valjaka i gume
6. Koristiti što manje
     anti-setoff spreja
7. Redovno čistiti prostor
     od prašine

Nejednoliko sušenje boje

1. Papir je možda nejednoliko
    porozan duž arka
2. Nejednolika distribucija
     sušila u boji

1. Pokušati s drugim papirom

2. Bolje promiješati sušilo kod
     dodavanja u boju.

Boja visokoga sjaja nakon sušenja je blijeda

1. Papir nije dovoljno
    sjajnog premaza
2. Papir apsorbira
    previše veziva

1. Upotrijebite papir višega sjaja
    i bolje kvalitete
2. Podesite sušenje boje, da se
     boja posuši prije nego se
     apsorbira previše veziva.

Vidljivi nejasni uzorci na punim tonovima

1. Loše podešen arak u stroju
2. Emulgirana boja uslijed
    prevelikog nanosa otopine

1. Podesiti arak
2. Promijeniti boju ili paziti
     sa nanosom otopine

Boja se predugo suši

1. Preveliki nanos otopine

2. Visok % vlage u papiru
3. Visok % vlage u atmosferi

1. Koristiti bolje boje ili
    smanjiti nanos otopine
2. Koristiti kvalitetnije sušilo
3. Provjeriti vlagu u pogonu

Pojavljuju se kružići boje na slobodnim površinama

1. Prljavi ili suhi valjci
    za vlaženje
2. Nedovoljan pritisak
    između valjaka

1. Promijeniti navlaku
    ako je potrebno
2. Podesiti pritisak
    između valjaka

Na otisku se pojavljuju sjene ili naopaka slova

1. Prevelik pritisak
     između valjaka
2. Previše podloge
    ispod gume

1. Smanjiti pritisak
    između valjaka
2. Maknuti sloj podloge
    ispod gume