Sinajet digital cutters

Sinajet

Digital cutters

Sinajet

Model Parameters

Sinajet

Advantages, Tools, Application

Sinajet – Professional Automatic Digital Cutting System

Bolna tema grafičke industrije dorada je manjih naklada, bilo da se radi o:
REZANJU – papira, kartona, ljepenki, laminiranih araka…
RICANJU – samoljepljivih etiketa i naljepnica…
BIGANJU – kartona i kunstdruck papira kod izrade kutijica, mapa…
PERFORIRANJU ili nekoj drugoj doradnoj operaciji.

Za doradu većih naklada izrađuju se dakako štance.
No što kada je potrebno napraviti 50 kutija, 100 naslovnica knjige, 200 naljepnica ili izraditi uzorke koje biste pokazali kupcu?
U tom slučaju štanca je preskupa i neekonomična, a današnje ubrzano doba zahtjeva brzu izvedbu i prilagodbu, te pronalazak rješenja koje štedi novac i vrijeme.
Takvo rješenje dolazi u obliku digitalnih rezača/cuttera.

SINAJET – Profesionalni automatizirani digitalni strojevi namijenjeni su:
za završne doradne procese nakon digitalnog tiska,
za izradu ambalaže (kutije, omoti, mape, etikete…),
za izradu raznih reklamnih artikala (reklamni natpisi, zidni 3D logotipovi, znakovi upozorenja…) itd.

Sinajet rezači opremljeni su modularnim alatima za visoko kvalitetne operacije rezanja, ricanja, biganja, perforiranja itd. na raznim materijalima kao što su:
papir, PP folija, samoljepljivi materijali, karton, valoviti karton, ljepenka, honeycomb ploče, lagani PVC, ABS, pjena, folije, magnetne ploče itd.
S oscilirajućim alatom mogu obrađivati i laminirane arke, kao i materijale do 10 mm.
Dizajnirani su i osmišljeni za manje produkcije kao i za izradu prototipova proizvoda, a formatima B3 do B1 zadovoljavaju potrebe u digitalnoj grafičkoj proizvodnji.