Blog-Img

21.5.2024. održan je PRVI DAN KARIJERA Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta!

Tom važnom događanju svojim sudjelovanjem pridonijela je i Trgo Fortuna.
 Na Danu karijera predstavili smo područje našeg djelovanja i poziciju u grafičkoj branši
 te zainteresiranim studentima ponudili uvid i u praktični dio grafičke struke.

Za uspješnu suradnju i sudjelovanje na Danu karijera
Trgo Fortuna je dobila i zahvalu Grafičkog fakulteta.

Zahvaljujemo Grafičkom fakultetu na organizaciji ovog upoznavanja i druženja
kao i na prilici da se predstavimo njihovim studentina.