Trgo Fortuna preselila na novu lokaciju u Svetu Nedelju, Kerestinec